Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op 

Tel nr: 010-4259033 

 Email: info@mathenesserapotheek.nl

Over onze website

De Mathenesser Apotheek optimaliseert haar patiëntenservice door gebruik te maken van het internet. Dagelijks kunnen bezoekers van de website informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De Mathenesser Apotheek aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De bouw en redactie van deze website wordt verzorgd door een professional, die gespecialiseerd is in het verlenen van internetdiensten binnen alle sectoren. De internetoplossingen die deze biedt, ondersteunen medische professionals bij het aanbieden van online zorg aan de consument.

Browser
Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 9.0 en hoger.

Copyrightrecht
Het maken van kopieën middels fotokopie, foto's, printscreens of andere vormen van duplicate van de website of delen van de website is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Mathenesser Apotheek.