Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op 

Tel nr: 010-4259033 

 Email: info@mathenesserapotheek.nl

Hyperventilatie betekent ‘versnelde ademhaling’. Een normaal volwassen persoon haalt ongeveer tien keer per minuut adem. Wanneer je meer dan twintig keer per minuut ademhaalt, is er sprake van hyperventilatie. Je ademhaling is bedoeld om CO2 uit je lichaam te verwijderen en zuurstof op te nemen. Als je hyperventileert
verwijder je echter teveel CO2 en neem je teveel zuurstof op. Je krijgt dan als het ware een overdosis aan zuurstof
binnen en hier krijg je klachten van. Als je je inspant begin je ook sneller adem te halen, maar dit is normaal. Je lichaam heeft dan ook meer zuurstof nodig en moetook meer CO2 afvoeren. 

Er bestaan twee vormen van hyperventilatie:

 

De acute en de chonische vorm. De acute vorm is bij veel mensen het meest bekend. Je begint dan heel snel en heel diep adem te halen en je hebt het gevoel dat je stikt. 

De chronische vorm is onbekender, maar komt veel vaker voor. Bij deze vorm is de ademhaling voor een langere periode versneld. Vaak ben je je er niet van bewust dat je chronisch hyperventileert. Hier kom je pas achter als je met klachten naar je huisarts gaat.

Oorzaak van hyperventilatie:

 •  Angst- of paniekaanvallen.
 •  Te hoge inspanning.

Zeker als je nog nooit eerder een acute hyperventilatieaanval hebt gehad, kun je er behoorlijk van schrikken. Het gevoel dat je geen lucht meer krijgt kan voor nog meer angst zorgen, waardoor je nog meer gaat hyperventileren.
Oorzaken voor chronische hyperventilatie zijn:

 • Stress en spanningen. 
 • Psychische druk.

Als je chronische hyperventilatie hebt, kan een plotselinge verhoging van stress of een schrikreactie gemakkelijk een acute hyperventilatieaanval uitlokken.

Symptomen van hyperventilatie:

 • Heel snel en heel diep ademhalen.
 • Het gevoel hebben dat je stikt.
 • Duizeligheid.
 • Misselijkheid.
 • Tintelingen rond de lippen.
 • Pijn in je buik of op je borst.
 • Hartkloppingen.
 • Soms zelfs flauwvallen.

Bij chronische hyperventilatie zijn de bekendste symptomen:

 • Dezelfde symptomen als acute hyperventilatie, maar minder hevig. 
 • Vermoeidheid en lusteloosheid.
 • Gespannenheid.
 • Concentratie- en geheugenproblemen.
 • Spijsverteringsproblemen.