Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op 

Tel nr: 010-4259033 

 Email: info@mathenesserapotheek.nl

Cookie verklaring Mathenesser Apotheek 2018

Dit is de cookie verklaring van de Mathenesser Apotheek. Deze verklaring gaat over het plaatsen en uitlezen van cookies.

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden  opgeslagen  op  of  uitgelezen  van  het  apparaat  (zoals  PC,  tablet  of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze   website   worden   cookies   of   vergelijkbare   technologieën   gebruikt   waarbij informatie  op  het  apparaat  wordt  opgeslagen  en/of  uitgelezen  (voor  het  leesgemak worden alle dergelijke techniekenhier verder ‘cookies’ genoemd).

De website van de Mathenesser Apotheek maakt gebruik van technische of functionele  cookies. Deze cookies  zorgen  ervoor  dat  bepaalde  onderdelen van  de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat U de website kunt bekijken, of om een zoekterm  te  onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

De  informatie  die  een  cookie  verkrijgt  over uw gebruik  van  de  website  kan  worden overgebracht  naar de  beveiligde  servers van  een  door  ons  hiervoor  ingeschakelde derde partij.

In - en uitschakelen cookies
In uw browser kunt U instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Verwijderen van cookies
Veel  cookies  hebben  een  houdbaarheids datum.  Als  een  houdbaarheidsdatum  is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U
kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum  is  verstreken.  Raadpleeg  hiervoor  de  handleiding  van uw browser.

Websites van derden
Deze cookie verklaring is van toepassing op de volgende domeinen: www.mathenesserapotheek.nl
Deze  Privacy-cookieverklaring  is  niet  van  toepassing  op  websites  van  derden  die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat  deze  derden  op  een  betrouwbare  of  veilige  manier  met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te  lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassingen privacy-en cookie verklaring
Wij  behouden  ons  het  recht  voor  om  deze  cookie verklaring  aan  te  passen. Wijzigingen  zullen  op  deze  website  worden  gepubliceerd.  Wij  raden u aan  om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat
u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.